Seminar „Inkluzivno obrazovanje i IOP“ u Subotici

Datum: 7. april 2024.

Seminar „Inkluzivno obrazovanje i IOP“ održan je u Subotici 06. i 07. aprila 2024. sa učesnicima iz predškolskih ustanova “Naša radost” i “Winnieland”.