Author Archives for Radmila Gosovic

Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – strategije prilagođavanja pristupa i nastave

October 23, 2020 6:46 pm Published by Leave your thoughts

Семинар Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње - стратегије прилагођавања приступа и наставе одржања је 23-24.10.2020. у ОШ „Таковски устанак“ у Такову