in Belgrade

Datum: 11, jun, 2017

Zvezdara” u Beogradu za dve grupe učesnika.  I grupa je imala obuku 03 – 04. 06. 2017. a druga 10 – 11. 06. 2017.