Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje-strategije

Program je namenjen nastavnicima, stručnim saradnicima i članovma uprave srednjih i osnovnih škola.

Ciljevi: Povećanje kvaliteta obrazovanja i kvaliteta uključenosti učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u nastavu i vršnjačku grupu. Povećanje kompetencija nastavnika za ostvarivanje inkluzivnog obrazovanja.  Broj programa u  ZUOV katalogu je : 283,  http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=283&godina=2014/2015  Trajanje: 2 dana (16 bodova)