Filozofija s decom

Filozofija s decom je program namenjen učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola. Aktivnosti imaju pre svega formu struktuiranog i disciplinovanog dijaloga o tradicionalnim filozofskim pojmovima koji su istovremeno ključni pojmovi u našem svakodnevnom životu – prijateljstvo, istina, pravda, sreća, znanje, ljubav itd. Cilj Programa nije poučavanje o filozofiji, već primena filozofskog dijaloga kao metoda poučavanja i učenja putem kojeg se kod učenika podstiče razvoj  veština kritičkog i kreativnog mišljenja i komunikacijskih i socijalnih veština. Program se u ZUOV katalogu za školsku 2016/2017. i 2017/2018. nalazi pod  brojem 469, kompetencije K2, oblast opšta pitanja nastave, prioriteti 2. 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=469&godina=2014/2015