Filozofija s decom -priručnik za nastavnike

Filozofija.old

 

“Filozofija s decom” je priručnik namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola koji žele da primenjuju filozofsko istraživanje u radu sa decom. Priručnik sadrži informacije o programu Filozofija sa decom, priče koje treba da posluže kao stimulusi za rad, smernice o načinu organizovanja i vođenja časova filozofskog istraţivanja, katalog igara i ideje za evaluaciju.Obraćamo se prvenstveno nastavnicima koji su zainteresovani da menjaju koncept obrazovanja kao pukog transfera znanja i vrednosti u kojem nema dovoljno mesta za dečije samostalno mišljenje. Imamo u vidu nastavnike koji žele da: istražuju i otkrivaju nove puteve u obrazovanju i koji su spremni da i sami uče,  poučavaju  pomoću upitanosti, na refleksivan i samokorigujći način, i da kao takvi budu modeli svojim učenicima, da prate interesovanja svojih učenika, da pretvore čas u saradničku aktivnost u kojoj deca istražuju, postavljaju pitanja,  razmišljaju o toku i rezultatima svoga rada, da neguju kritički duh svojih učenika, da ih  podstaknu na  razmišljanje o vrednostima i kultivisanje vrlina

Autorke: Radmila Branković-Sutton, Radmila Gošović, Vesna Gošović

Izdavač: Kreativni centar, Beograd,  2007.