Igrom do spoznaje - Priručnik za radionice za decu od 7 do 14 godina

Tinde Kovač-Cerović, Slobodanka Janković, Milena Jerotijević, Tatjana Kecman, Svetlana Kijevčanin, Marija Krivačić, Snježana Mrše

Centar za antiratnu akciju i Ujedinjene nacije – Visoki komesarijat za izbeglice
srpski i engleski
1993,1995.