Inkluzivno obrazovanje  i individualni obrazovni plan u Ivanovu

Datum: 25. avgust, 2018.

U okviru projekta „Borba protiv diskriminacije najranjivijih grupa dece i mladih u obrazovnom sistemu“ koji realizuju Inicijativa za inkluziju VelikiMali i Grupa MOST, uz podršku Delegacije Evropske realizovana je obuka Inkluzivno obrazovanje  i individualni obrazovni plan u OŠ “Moša Pijade” u Ivanovu, 24. i 25. Avgusta, 2018.