Seminar "Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan" - u Sečnju

Datum: 14. decembar, 2019.

Seminar, “Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan” održan je 13. i 14. decembra 2019. u srednjoj školi “Vuk Karadžić”, u Sečnju