Seminar Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan - u Sečnju

Datum: 14. decembar, 2019.

Seminar, Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan,  održan je 13. i 14. decembra 2019. u srednjoj školi ’’Vuk Karadžić’’, u Sečnju