Obuke

Učionica dobre volje

Program je namenjen učenicima mlađeg i starijeg osnovnoškolskog uzrasta i učenicima srednjih škola, nastavnicima, stručnim saradnicima i članovima uprave osnovnih... Detaljnije...

Filozofija s decom

Filozofija s decom je program namenjen učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola. Aktivnosti imaju pre svega formu... Detaljnije...