Konsultacije

Na zahtev klijenta / klijentkinje, Grupa MOST može angažovati  jednog ili tim stručnjaka za rad sa osobom, timom, grupom ili organizacijom koji su, suočeni sa nekim konkretnim problemom u svom radu ili životu, zatražili stručnu pomoć.

Vidovi usluga

 • Savetodavni rad (analiza problema, predlaganje intervencije, uključivanje u rad nekog postoječeg tima i sl.)
 • Facilitacija grupnih procesa (osmišljavanje i vođenje radnih sastanka, struktuiranje timskog rada i sl.)
 • Izrada stručnih dokumenata (strategije, programa, predloga projekta i sl.)

Ove usluge mogu pokrivati različite oblasti:

 1. rešavanje sukoba (analiza sukoba, strategija intervencije, mapiranje i preokviravanje, prevazilaženje barijera u pregovaranju i sl.),
 2. organizacioni razvoj i upravljanje
 3. izgrađivanje tima i timski rad
 4. strateško planiranje i izrada strategije
 5. pisanje i upravljanje projektom
 6. monitoring i evaluacija
 7. osmišljavanje i izrada programa obuke
 8. … i sl.

Kontakti:

Milena Jerotijević 0643624405;  milena.jerotijević@gmail.com

Snježana Mrše  064/ 610 9975; njeza@eunet.rs

Radmila Gošović 065 3 55 00 99;  rgosovic@gmail.com

Danijela Petrović  063 411073;  dspetrovic@gmail.com