O mostu

Grupa MOST, nevladino i neprofitno udruženje za saradnju i posredovanje u sukobima, je osnovana 1993. godine u Beogradu, najpre kao kolektivna članica Centra za antiratnu akciju (CAA – Beograd), a potom od 1999. i kao samostalna organizacija. Grupa MOST je formirana sa namerom da razvije model tranformacije i konstruktivnog rešavanja sukoba i predstavi ga mladim ljudima, zaposlenima u prosveti, sindikatima, političarima i široj javnosti, te da podrži njegovu primenu u ključnim sferama javnog života u Srbiji i u zemljama bivše Jugoslavije.
Misija Grupe MOST je jačanje kapaciteta za inovacije I demokratkse promene u obrazovanju u Srbiji i na Zapadnom balkanu.
Glavna područja ekspertize Grupe MOST su demokratske promene obrazovnog sistema obrazovanje za demokratiju i građansko društvo, inkluzivno obrazovanje, istraživanje i obrazovanje za mir, analiza i upravljanje konfliktima, organizacioni razvoj, rodna ravnopravnost I interkulturalno obrazovanje.

Od 1993. Grupa MOST je kreirala i realizovala preko 40 projekata i programa namenjenih vladinom i civilnom sektoru, na nacionalnom i regionalnom nivou.

Grupu MOST čine visoko obrazovani stručnjaci – konsultanti/konsultantkinje, treneri/ce i facilitatori/ke. Grupa je razvila i široku mrežu trenera saradnika/ca iz cele Srbije.

Aktivnosti Grupe MOST se baziraju na projektima. Glavni donatori do sada su bili United Nations Children’s Fund, UNICEF, United States Institute for Peace, – European Commission & OSI (Budapest) i Fond za otvoreno društvo (Beograd), Novib-Oxfam (Netherlands), French Catholic Committee against Hunger and for Development, CAFOD (UK), Canadian International Development Agency, MPNTR, Roma Education Fund (Budapes) i drugi.