Organizacija

      Organizaviona shema

Sastav upravljačkih tela
Upravni odbor: Milena Jerotijević, Marina Bogdanović, Snježana Mrše, Marina Janković Milutinović, Dragana Ilić
Nadzorni odbor: Gordana Đigić, Ljiljana Simić, Ljiljana Tošić Radovanović
Predsednica: Milena Jerotijević
Izvršna direktorka: Radmila Gošović
Programska direktorka: Snježana Mrše

 

2_ 1_ ČLANOVI I ČLANICE GRUPE MOST 20