Mirovne studije i razrešavanje konflikata

Program MIROVNE STUDIJE I REŠAVANJE KONFLIKATA, prvi ove vrste u Srbiji i Crnoj Gori, započet je 1999. u saradnji sa Centrom za antiratratnu akciju (CAA) – Beograd i Alternativnom akademskom mrežom (AOM) – Beograd. Od 1999. Mirovne studije se organizuju svake godine sa ciljem da se studenti iz Srbije obrazuju u mirovnom aktivizmu i rešavanju konflikata; uglavnom su finansirane iz donatorskih sredstava ali i iz sredstava samog MOST-a.

Mirovne studije su interdisciplinarne studije posvecene promovisanju i razvijanju mirovnih, nenasilnih i demokratskih promena u drustvu. Cilj studija je da se pruzi odgovarajuca akademska podrska kao i obuka u vestinama koje su neophodne da bi se pomogao razvoj demokratskih ideja, nenasilja i civilnog drustva.

Program studija nastao je zbog jako izrazene potrebe da se nadje zamena za nasilnicku i ksenofobicnu atmosferu na nasim prostorima

Organizator Mirovnih studija je grupa Most koja ovaj program realizuje u saradnji sa eminentnim domacim i stranim strucnjacima i brojnim nevladinim organizacijama.

Svake školske godine upisuje se oko 30 studenata. U toku programa studenti pohadaju 164 sati predavanja i tribina koje su organizovane u okviru kurseva (12-19) i okruglih stolova. Pet trening seminara u trajanju od 80 sati izvode se vikendom.

Kursevi i okrugli stolovi obuhvataju teme kao što su: rešavanje konflikata, ljudska prava, medunarodni odnosi …Predavaci su uvaženi eksperti iz Jugoslavije i inostranstva koji su pored akademskog ugleda poznati po svom angažmanu u borbi za mir i ljudska prava.

MIROVNE STUDIJE u školskoj 2005/2006. su bazirane na Izveštaju analize konflikata (CAR) koji je u toku 2004. izradio interdisciplinarni tim eksperata. Izveštaj je integrisan u sve elemente programa Mirovnih studija za ovu godinu. Program u 2005/2006. namenjen je grupi od 30 studenata iz Beograda, koliko ih je upisano u ovoj školskoj godini. Studije se sastoje iz serije predavanja, ukupno sedamdeset, pet trening seminara, šest panel diskusija, sedam studentskih grupnih  diskusija i jedne  publikacije. Program takođe uključuje organizovanje, vođenje i predstavljanje četiri studentska projekta koji će zajedno realizovati studenti generacije 2005/06. i  diplomirani studenti Mirovnih studija, a baviće se temama iz “Analize konflikata u Srbiji”. Izveštaji sa tih projekata zajedno sa relevantnim člancima biće objavljeni u obliku knjige. Partneri na ovogodišnjim Mirovnim studijama su Beogradski centar za ljudska prava, Grupa 484, Beogradski krug. U ovoj školskoj godini program je finansijski podržan od  CAFOD-a (UK)

U programima Mirovnih studija učestvovali su…