Motivacija i psihološki principi učenja u Kragujevcu

Datum: 24.01.2016.

U Politehničkoj školi u Kragujevcu održana je obuka u programu Motivacija i psihološki principi učenja 16. i 17. januara 2016.