'Motivacija i psihološki principi učenja'' u OŠ''Žarko Zrenjenin'' u Velikom Laolu

Datum: 04. 09.2016

02/03.09.2016. održan je seminar ”Motivacija i psihološki principi učenja”  u OŠ”Žarko Zrenjenin” u Velikom Laolu (opština Petrovac)