Motivacija i psihološki principi učenja u Sočanici, Leposavić

Datum: 12. juna, 2017.

U osnovnoj školi „Vuk Karadžić“, u Sočanici, realizovan je seminar Motivacija i psihološki principi učenja,  09 i 10. 06. 2017. uz podršku Save the Children