Motivacija i psihološki principi učenja - u Vranju

Datum: 30. jun, 2017.

Seminar “Motivacija i psihološki principi učenja” održan je 29/30.06.2017. u Ekonomsko trgovinskoj školi u Vranju. Seminaru je prisustvovalo i aktivno učestvovalo  26 nastavnika opšteobrazovnih i stručnih predmeta.