Motivacija i psihološki principi učenja

Ovaj program je namenjen učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola. Unapređivanje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za organizovanje efikasnije i efektivnije nastave i učenja. U ZUOV katalogu za 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021.program se nalazi pod brojem 496.  http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1222

Organizator programa:Udruženje Grupa Most, Ugrinovački put 25. deo br.19.11080 Zemun, Srbija, Beograd, grupa.most@gmail.com, 0645550229.

Osoba za kontakt:Snežana Lazarević, sneza.lazarevic@gmail.com, 062756572, 0645550229,

Autori: Ljilјana Simić, diplomirani psiholog, OŠ „Milan Munjas„ Ub ; Dušanka Ćirović, školski psiholog-pedagog , OŠ „Milutin i Draginja Todorović„ Kragujevac ;

Realizatori: Ljilјana Simić, diplomirani psiholog, OŠ „Milan Munjas„ Ub ; Dušanka Ćirović, školski psiholog-pedagog , OŠ „Milutin i Draginja Todorović„ Kragujevac ; Gordana Đigić, doktor psiholoških nauka , Filozofski fakultet u Nišu ; Milena Vasić, Diplomirani pedagog, OŠ ”Bata Bulić” Petrovac na Mlavi; Milena Marinković, Profesor razredne nastave , OŠ „Branko Radičević; Tatjana Pavlović, psiholog-psihoterapeut, PU„Đurđevdan„ Kragujevac; Stamenka Sudar, Diplomirani psiholog, Srednja ekonomska škola Sombor ; Ljilјana Radovanović Tošić, Diplomirani psiholog, OŠ „Radoje Domanović„ Niš ; Vesna Bogosavlјević, Profesor pedagogije, Osnovna škola „Slobodan Sekulić„ ; Sanja Milosavlјević, Diplomirani psiholog , Srednjoškolski obrazovni centar ;

Oblast: opšta pitanja nastave

Kompetencija: kompetencije za poučavanje i učenje

Prioritetna oblast: Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za cilјeve i ishode predmeta/oblasti)

Opšti cilјevi: Unapređivanje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za organizovanje efikasnije i efektivnije nastave i učenja kroz primenu principa učenja, različitih samoregulacionih strategija učenja i motivacije za učenje

Specifični cilјevi: Osposoblјavanje nastavnika za primenu principa učenja, različitih strategija učenja i motivacije za učenje kako bi odgovorili na obrazovne potrebe svojih učenika; Osnaživanje nastavnika da pruže podršku učenicima u razvijanju samoregulacionih strategija učenja i motivacije za školsko učenje

Cilјna grupa:

nastavnik razredne nastave
nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
Nastavnik predmetne nastave – gimnazija
nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
nastavnik opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne)
nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne)
nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
stručni saradnik u školi

Teme programa:

  1. dan UvodUpoznavanje učesnika. Psihološki principi učenja. Metode poučavanja i njihova delotvornost. Kako učenicima pomoći da efikasno uče Socijalni kontekst učenja – nastava kao interakcija
  2. dan Uvod u drugi dan. Motivacija, učenje i uspeh u učenju. Struktura motivacije za učenje. Motivaciona klima u odeljenju. Uloga roditelja u motivisanju učenika za učenje. Zatvaranje seminara i evaluacija

Broj učesnika:30

Trajanje programa: dana: 2, bodova: 16

Cena: 3.170,00 RSD po učesniku U cenu je uračunata: nadoknada voditelјkama (sa doprinosima predviđenim Zakonom), noćenje i putni troškovi voditelјki, administrativni troškovi Organizacije.