Motivacija i psihološki principi učenja

Ovaj program je namenjen učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola. Unapređivanje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za organizovanje efikasnije i efektivnije nastave i učenja. U ZUOV katalogu za 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021.program se nalazi pod brojem 496.

Trajanje 2 dana (16 bodova)