Motivacija i psihološki principi učenja

Ovaj program je namenjen učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola. U ZUOV katalogu za 2022/2023, 20123/2024, 2024/2025.program se nalazi pod brojem 612.