Kvalitetinije i pravdnje učenje na daljinu: obrazovni materijali za neposredan rad sa učenicima

Na ovom linku su obrazovni materijali za interaktivno kritičko učenje na daljinu koje je u okviru projekta Kvalitetnije i pravednije učenje na daljinu izradio autorski tim Grupe MOST. To su nastavne jedinice/modeli za interaktivno, kritičko učenje na daljinu i priručnici za nastavnike.
Ovde se takođe nalaze i nastavne jedinice koje su pripremili nastavnici učesnici u projektu, po uzoru na modele i uz podršku autorskog tima Grupe MOST.
Autorski tim Grupe MOST: Dragica Pavlović Babić, Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu; Ivan Anić, Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd; Saša Glamočak, OŠ „Kreativno pero“, Beograd; Radmila Gošović, Grupa MOST, Beograd; Selena Vračar, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd; Milena Vasić, OŠ „Bata Bulić“, Petrovac na Mlavi; Milica Skočajić, Internacionalna škola „Ruđer Bošković“, Beograd; Jelena Pavličić, Institut za filozofiju, Filozofski fakultet u Beogradu; Saša Ivakić, Savremena gimnazija, Beograd.