Obuke

Školski programi

Akreditovani programi stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.

Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. (http://katalog2016.zuov.rs/)

 

 1. Učionica dobre volje (Kat. br.: 141, Kompetencije: K4, Prioriteti: 4) http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=141&godina=2014/2015

Program je namenjen učenicima mlađeg i starijeg osnovnoškolskog uzrasta i učenicima srednjih škola, nastavnicima, stručnim saradnicima i članovima uprave osnovnih i srednjih škola. Pored toga, program je namenjen i studentima i studentkinjama nastavničkih fakulteta. Cilj programa je promovisanje vrednosti mira, nenasilja, saradnje i tolerancije.
Trajanje 3 dana (24 boda)

Detaljne informacije o programu Učionica dobre volje

 

 1. Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan (Kat. br. 287)

Program je prvenstveno namenjen nastavnicima, stručnim saradnicima i članovma uprave srednjih i osnovnih škola. Cilj programa je povećanje uključenosti i kvaliteta obrazovanja za sve učenike.
Trajanje 2 dana (16 bodova)

Detaljne informacije o programu Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan

 

 1. Filozofija s decom (Kat. br. 17)

Program je namenjen nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i nastavnicima u srednjim školama i stručnim saradnicima u obrazovnim ustanovama. Razvijanje kompetencija učitelja i nastavnika za podsticanje kritičkog i kreativnog mišljenja učenika, i komunikacijskih i socijalnih veština.
Trajanje 2 dana (16 bodova)

Detaljne informacije o programu Filozofija sa decom

 

 1. Motivacija i psihološki principi učenja (Kat. br. 403)

Ovaj program je namenjen učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola. Unapređivanje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za organizovanje efikasnije i efektivnije nastave i učenja.
Trajanje 2 dana (16 bodova)

Detaljne informacije o programu Motivacija i psihološki principi učenja

 

 1. Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje–strategije (Kat. br. 282)

Program je prvenstveno namenjen nastavnicima, stručnim saradnicima i članovma uprave srednjih i osnovnih škola. Povećanje kvaliteta obrazovanja i kvaliteta uključenosti učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u nastavu i vršnjačku grupu. Povećanje kompetencija nastavnika za ostvarivanje inkluzivnog obrazovanja.
Trajanje 2 dana (16 bodova)

Detaljne informacije o programu Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje–strategije

 

Programi namenjeni izgrađivanju kapaciteta organizacija / institucija

 

 

 1. Teorija i praksa posredovanja / medijacije
 2. Facilitacija
 3. Dizajniranje i vođenje obuke
 4. Strateško planiranje
 5. Organizacioni razvoj i timski rad, timski rad i osnaživanje tima (10b)
 6. Javno zagovaranje
 7. Dijalog i pregovaranje
 8. Posredovanje
 9. Planiranje školskih akcija
 10. Nenasilna komunikacija
 11. Konstruktivno rešavanje sukoba
 12. Upravljanje projektom
 13. Interetnički dijalog