Položaj manjina u Vojvodini

M. Samardžić

Grupa Most i Centar za antiratnu akciju
1998.