Projekat Kvalitetnije i pravednije učenje na daljinu Webionica

Grupa MOST realizuje projekta “Kvalitetnije i pravednije učenje na daljinu” u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika (NARNS) uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Projekat se sprovodi u periodu od 01. juna 2020. do 31. maja 2021. u osnovnim školama u deset gradova Srbiji.
Cilj projekta je unapređivanje dostupnosti i kvaliteta nastave na daljinu za svako dete kroz razvoj kompetencija nastavnika i roditelja kao kreatora bezbednog, podsticajnog i pristupačnog obrazovnog okruženja.
Glavne aktivnosti na projektu su: participativno istraživanje sa učenicima, nastavnicima i roditeljima; obezbeđivanje pristupa online učenju za decu iz društveno osetljivih grupa; razvoj kompetencija nastavnika i roditelja za nastavu na daljinu, naročito usmerenih na uključivanje dece i roditelja iz društveno osetljivih grupa; promocija primera dobre prakse i pristupa nastavi na daljinu i efekta projekta.