Projekat "Kvalitetnije i pravednije učenje na daljinu"

Projekat Kvalitetnije i pravednije učenje na daljinu realizovan je u partnerstvu Grupe MOST i Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika (NARNS) uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Projekat je sproveden u periodu od 01. juna 2020. do 31. maja 2021. u osnovnim školama u deset gradova u Srbiji.
Cilj projekta je unapređivanje dostupnosti i kvaliteta nastave na daljinu za svako dete kroz razvoj kompetencija nastavnika i roditelja kao kreatora bezbednog, podsticajnog i pristupačnog obrazovnog okruženja.
Glavne aktivnosti na projektu su: participativno istraživanje sa učenicima, nastavnicima i roditeljima; obezbeđivanje pristupa onlajn učenju za decu iz društveno osetljivih grupa; razvoj, testiranje i digitalna obrada materijala za interaktivno, kritičko učenje na daljinu za učenike i nastavnike; obuka nastavnika i pedagoških asistenata za primenu materijala za interaktivno, kritičko učenje na daljinu i upotrebu onlajn platforme; podrška nastavnicima u izradi nastavnih jedinica; promocija primera dobre prakse i pristupa nastavi na daljinu i efekta projekta. https://sites.google.com/d/1Ssqf8CnKkQKp1cXMyBLSGFYIdR-vLkS3/p/11tPEHarshw9EpVsxD3ZzKy4i665P-Xxu/edit
Projekat “Kvalitetnije i pravednije učenje na daljinu”