Seminar "Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje - staretegije prilagođavanja pristupa i nastave" - u Nišu. 

Datum: 18. oktobar, 2018.
Seminar “Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – staretegije prilagođavanja pristupa i nastave” realizovan je 13. i 14. oktobra 2018. u osnovnoj školi “Njegoš” u Nišu.