Seminar ''Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – strategije'' u Novom Sadu

Datum: 5. decembar, 2016.

Seminar ”Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – strategije” (kat.br.283) održan je 3.i 4. decembra 2016. u OŠ ”Sonja Marinković” u Novom Sadu. Seminar je pohađalo 29 učesnika – nastavnika razredne i predmetne nastave i direktor škole.