Seminar Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – strategije prilagođavanja pristupa i nastave - u Beogradu

Datum: 18. januar, 2020.

Seminar Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – strategije prilagođavanja pristupa i nastave odrzan je sa  dve grupe učesnika, 17. i 18. januara, 2020. u 5. gimaziji u Beogradu.