Seminar Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje - Strategije prilagođavanja pristupa i nastave u Beogradu

Datum: 5. februar, 2019.

Seminar Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – Strategije prilagođavanja pristupa i nastave realizovan je 4. i 5. Decembra 2018. u 6. beogradskoj gimnaziji u Beogradu.