Seminar "Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje" - u Beogradu

Datum: 2. decembar, 2019.

Seminar “Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – strategije prilagođavanja pristupa i nastave” održan je 29. i 30. oktobra 2019. u Medicinskoj školi, Zvezdara.