Seminar Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje - Strategije - u Beogradu

Datum: 17. decembar, 2018.

Seminar Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – Strategije prilagođavanja pristupa i nastave realizovan je 14. i 15. Decembra 2018. u OŠ „Zaga Malivuk“ u Beogradu.