Seminar Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje - Strategije u Novom Sadu

Datum: 24. 04. 2016.

Obuka je održana 23. i 24. aprila u Srednjoj školi “Svetozar Miletić” u Novom Sadu (ekonomska škola). Obuci je prisustvovalo 28 zaposlenih – profesora/ki opšteobrazovnih i stručnih predmeta i stručne saradnice škole.