Seminar "Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje" - u Obrenovcu

Datum: 25. novembar, 2019

Seminar “Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – strategije prilagođavanja pristupa i nastave” održan je 23. i 24. oktobra 2019. u Gimnaziji u Obrenovcu.