Seminar Inkluzivno obrazovanje i IOP u Vinči

Datum: 26. novembar, 2017

U OŠ ” Nikola Tesla” u Vinči održan je seminar IO IOP 25. i 26. novembra, 2017