Seminar “Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan” u Beogradu.

Datum: 1. decembar, 2022.

Seminar “Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan” održan je 19. i 20. novembra 2022. u „Šestoj beogradskoj gimnaziji“ ” Beograd.