Seminar Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan - u Beogradu

Datum: 01. mar, 2019.

Seminar Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan održan je 30. i 31. marta 2019. u Školi za dizajn tekstila u Beogradu.