Seminar Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan u Ćupriji

Datum: 4. januar, 2020.

Seminar Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan održan je 01. i 02. februara 2020. u OŠ ”Jovan Šerbanović” u Ćupriji.