Inkluzivno obrazovanje i IOP u Kraljevu

Datum: 10.04.2016.

Seminar Inkluzivno obrazovanje i IOP je održan  9. i 10. aprila 2016. u OŠ “Vuk Karadzic” u Kraljevu.

Seminar je održan u dobraj atmosferi sa 29 veoma aktivnih učesnika zainteresivanih za temu.