Seminar Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan - u Ranovcu

Datum: 17. decembar, 2019.

Seminar Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan održan je 13. i 14.
decembra 2019. u OŠ “Jovan Šerbanović” u Ranovcu.