Seminar "Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan" - u Ranovcu

Datum: 17. decembar, 2019.

Seminar “Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan” održan je 13. i 14.
decembra 2019. u OŠ “Jovan Šerbanović” u Ranovcu.