Incluzivno obrazovanje i IOP u OŠ "14. oktobar"-Barič

Datum: 20. 03. 2016.

Dvodnevni seminar Inkluzivno obrazovanje i IOP je održan 19 – 20. 03. 2016. u OŠ “14. oktobar” Baric, Obrenovac.