Seminar Inkluzivno obrazovanje i IOP u Beogradu

Datum: 18. novembar, 2019.

Seminar Inkluzivno obrazovanje i IOP održan je 16. i 17. 10. 2019. u OŠ “Miloš Crnjanski”u Beogradu