Seminar „Inkluzivno obrazovanje i IOP“ u Subotici

Datum: 7. april, 2024.

Seminar „Inkluzivno obrazovanje i IOP“ održan je u Subotici 06. i 07. aprila 2024. sa nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih škola “Matko Vuković”, “Bosa Milićević”, “Sečenji Ištvan”, “Ivan Milutinović”, “Đuro Salaj” iz Subotice i “Vuk Karadžić” iz Bajmoka.