Seminar IO i IOP odrzana u Beogradu 

Datum: 14. oktobar, 2018.

Obuka IO i IOP odrzana je 13-14.10.2018. u osnovnoj školi “Dr Arcibald Rais” u Beogradu