Seminar Motivacija i psihološki principi učenja - u OŠ ''Vladika Nikolaj Velimirović'' u Valjevu.

Datum: 29.11.2016.

Seminar ”Motivacija i  psihološki principi učenja” održan je 26. i 27. novembra 2016. u OŠ ”Vladika Nikolaj Velimirović” u Valjevu. Seminar je pohađalo 23 učesnika, nastavnici razredne i predmetne nastave, pedagog i direktor ove škole.