Seminar Učionica dobre volje - u Beogradu

Datum: 8. decembar, 2019.

Seminar Učionica dobre volje održan je 6 i 7.12.2019. u „Poljoprivrednoj školi sa domom učenika“ u  Beogradu