Seminar "Učionica dobre volje (UDV)" - u Beogradu

Datum: 8. decembar, 2019.

Seminar “Učionica dobre volje – školski program za konstruktivno rešavanje sukoba” održan je 6 i 7.12.2019. u „Poljoprivrednoj školi sa domom učenika“ u  Beogradu