Teacher training The Goodwill Classroom in Ivanovo

Datum: 8. februar, 2019.
  1. Seminar Učionica dobre volje održan je 01. i 02. februara 2019. u Osnovnoj školi „Moša Pijade“ u Ivanovu.