Seminar Učionica dobre volje u Sokobanji

Datum: 17. decembar, 2017.
Seminar Učionica dobre volje odrzan je od 15-17. decembra 2017. u Osnovnoj skoli “Mitropolit Mihailo” u Sokobanji.