Seminar Učionica dobre volje (UDV) u Leskovcu

Datum: 01. septembra, 2019.

Seminar Učionica dobre volje (UDV) održan je u Centru za stručno usavršavanje, Leskovac, 29-30.08.2019.