Seminar "Učionica dobre volje (UDV)" u Leskovcu

Datum: 01. septembra, 2019.

Seminar “Učionica dobre volje (UDV)” održan je u Centru za stručno usavršavanje, Leskovac, 29-30.08.2019.