Seminar Učionica dobre volje održan je u Beogradu

Datum: 08 februar, 2018.
Seminar Učionica dobre volje (UDV) održan je u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Beogradu od 5 do 7. februara, 2018.