Socijalni konflikti - Karakteristike i način rešavanja

Urednici: Dragan Popadić, Dijana Plut, Tinde Kovač – Cerović

Grupa Most i Centar za antiratnu akciju
1997.