Seminar Učionica dobre volje u Kačarevu

Datum: 1. decembar, 2018.

Seminar Učionica dobre volje održan je 30. novemba i 1. decembra u OŠ “Žarko Zrenjanin” u Kačarevu.