Učionica dobre volje u Banatskom Brestovcu

Datum: 14. februar, 2019.
Seminar Učionica dobre volje održan je 08. i 09. februara 2019. u Osnovnoj školi „Olga Petrov“ u Banatskom Brestovcu.